เพิ่มเพื่อน Nangkwag - Favorite Amulet Meeting Center Friday 24 May 2024 TCP/IP : 3.238.112.198 ไทย | 中文 | English
Thailand
แนะนำให้ใช้ Web Browser : Google Chrome หรือ Microsoft Edge
การเข้าใช้สิทธิ์ E-Mail Password Used Time Forget E-Mail Login Forget Password
 • Forget Password
 • Create Account Register
 • Terms and Policy
 • List of the Latest Sacred Objects for Rent Goto Page : 1 | | | |
  NKRT2003001
  Post
  2020-03-01 00:00:09
  Visitor : 26820
  Rent > NKRT2003001
  Open for rent Thao Wessuwan coin After Thao Wirunhok, elevated model, quarter 2018, Luang Pho Weera, Homsil Temple, Samut Prakan Province
  Sold Out
  Version Raise the status of the quarter 2018
  Category Thao Wessuwan
  Monk Name Reverend Father Weera
  Temple/Foundation Hom Sin Temple
  Price Starting at 189 baht
  NKRT1606006
  Post
  2016-06-01 00:00:09
  Visitor : 31157
  Rent > NKRT1606006
  Open for rent to worship the head of Ganesha Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew) model, pay respect to Kru Buraphachan 59, Dao Rueang Temple, Singburi Province
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category Ganesha
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 3,799 baht
  NKRT1606005
  Post
  2016-06-01 00:00:09
  Visitor : 29722
  Rent > NKRT1606005
  Open to rent and worship the statue of Ganesha 4 arms in the standing posture of Luang Pu Phra Kru Panyawimon (Paew), Dao Rueang Temple, Singburi Province.
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category Ganesha
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 2,799 baht
  NKRT1606004
  Post
  2016-06-01 00:00:09
  Visitor : 30638
  Rent > NKRT1606004
  Open for rent to worship the knife of Luang Pu Phra Kru Panyawimon (Paew), Dao Rueang Temple, Singburi Province
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category amulet, talisman
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 1,299 baht
  NKRT1606003
  Post
  2016-06-01 00:00:09
  Visitor : 28943
  Rent > NKRT1606003
  Open for rent, worship, carved wooden tiger Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew), Daoruang Temple, Singburi Province
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category amulet, talisman
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 329 baht
  NKRT1606002
  Post
  2016-06-01 00:00:09
  Visitor : 28335
  Rent > NKRT1606002
  Open for rent and worship Rosary necklace 108 Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew), Daoruang Temple, Singburi Province
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category amulet, talisman
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 259 baht
  NKRT1606001
  Post
  2016-06-01 00:00:09
  Visitor : 35985
  Rent > NKRT1606001
  Open for rent to worship the Bodhisattva Phang Phra Kan, 8-headed Naga Prok, Generation 2, Year 2006 (Mr. Sanphet), Nakhon Si Thammarat Province
  Version Season 2
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Blessed Place Unknown
  Price Starting at 4,290 baht
  NKRT1605010
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 33871
  Rent > NKRT1605010
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  NKRT1605009
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 28467
  Rent > NKRT1605009
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  NKRT1605008
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 27502
  Rent > NKRT1605008
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  NKRT1605007
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 25541
  Rent > NKRT1605007
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  NKRT1605006
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 23399
  Rent > NKRT1605006
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  NKRT1605005
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 23656
  Rent > NKRT1605005
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  NKRT1605004
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 23009
  Rent > NKRT1605004
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  NKRT1605003
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 22564
  Rent > NKRT1605003
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  NKRT1605002
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 21376
  Rent > NKRT1605002
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  NKRT1605001
  Post
  2016-05-01 00:00:09
  Visitor : 21546
  Rent > NKRT1605001
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  NKRT1604010
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 21236
  Rent > NKRT1604010
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  NKRT1604009
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 20206
  Rent > NKRT1604009
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  Version Billionaire King 50
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Ban Ngao Temple
  Price Starting at 699 baht
  NKRT1604008
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 20209
  Rent > NKRT1604008
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  Version Billionaire King 50
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Ban Ngao Temple
  Price Starting at 699 baht
  NKRT1604007
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 19112
  Rent > NKRT1604007
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  Version Billionaire King 50
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Ban Ngao Temple
  Price Starting at 699 baht
  NKRT1604006
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 19233
  Rent > NKRT1604006
  Silver casket, medicine, coin, pay respect to the side, egg, Chedi temple boy
  Version receive money
  Category amulet
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation pagoda temple
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1604005
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 22457
  Rent > NKRT1604005
  Silver casket, medicine, Luang Pu Suang coin, holding a chicken
  Version Luang Pu Suang holding a chicken
  Category Luang Pu
  Monk Name Luang Pu Suang
  Temple/Foundation Wat Phu Pa Pang Plan Sai
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1604004
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 16342
  Rent > NKRT1604004
  Silver casket, medicine, floating amulet, Luang Pu Suang, Father Make Rich, season 2
  Version Season 2 Father Makes Rich
  Category Luang Pu
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Blessed Place Unknown
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1604003
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 18029
  Rent > NKRT1604003
  Silver casket. Mughalin Maha Phokhasap model Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  Version Mughalin Maha Phoksap
  Category Phra Kring
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Phra Maha Mongkhon Buddhanimit Avalokitesvara Foundation (Kan Yin Bodhisattva)
  Price Starting at 899 baht
  NKRT1604002
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 19044
  Rent > NKRT1604002
  Silver casket with medicine, Luang Por Sothon coin 241th Anniversary of Sothon Wararam Worawihan Temple, Chachoengsao Province
  Version Summoned from the water 241 years
  Category amulet
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Sothon Wararam Worawihan
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1604001
  Post
  2016-04-01 00:00:09
  Visitor : 18915
  Rent > NKRT1604001
  Silver casket, enamelled, Chao Pho Heng Jia coin, successful posture, 200th Anniversary Celebration, Traimit Wittayaram Worawihan Temple Bangkok
  Version 200th Anniversary Edition
  Category amulet
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Traimit Wittayaram Worawihan
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1603010
  Post
  2016-03-20 00:00:09
  Visitor : 20606
  Rent > NKRT1603010
  silver case Muang Phuttakom Khao Or model Khao Or Sorcerer's Office, Phatthalung Province
  Version Phutthakom City Pillar, Khao Or
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Khao Or Sorcerer's Office
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1603009
  Post
  2016-03-20 00:00:09
  Visitor : 20264
  Rent > NKRT1603009
  Silver casket, medicine, Jatukam Ramathep coin Muang Phuttakom Khao Or model Khao Or Sorcerer's Office, Phatthalung Province
  Version Phutthakom City Pillar, Khao Or
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Khao Or Sorcerer's Office
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1603008
  Post
  2016-03-20 00:00:09
  Visitor : 19214
  Rent > NKRT1603008
  Silver casket, Jatukam Ramathep coin, 9 rounds, 9 ceremony, 108 Mr. Khun Phan
  Version Lak Muang special edition
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Na Phra Borommathat
  Price Starting at 479 baht
  NKRT1603007
  Post
  2016-03-20 00:00:09
  Visitor : 18197
  Rent > NKRT1603007
  Silver casket, enamelled, Jatukam Ramathep coin, 9 rounds, 9 ceremony, 108 Khun Phan
  Version Lak Muang special edition
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Na Phra Borommathat
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1603006
  Post
  2016-03-12 00:00:09
  Visitor : 27757
  Rent > NKRT1603006
  Open for rent to worship the god of fortune protection, Tai Shui Yee, Triphob model, Dragon Temple Kamalawat (Leng Nei Yi), Bangkok.
  Version Tri-Phop
  Category Buddha image
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Mangkon Kamalawat (Leng Nei Yi)
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1603005
  Post
  2016-03-12 00:00:09
  Visitor : 26497
  Rent > NKRT1603005
  Open for rent and worship Phra Pidta, Aloe Vera meat, Sathien Watthanadit Temple (Wat Tha Krabue or Wat Tha Kwai), Singburi Province
  Version Model Not Specified
  Category Buddha image
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Sathian Watthanadit Temple (Wat Tha Krabue or Wat Tha Kwai)
  Price Starting at 599 baht
  NKRT1603004
  Post
  2016-03-12 00:00:09
  Visitor : 16977
  Rent > NKRT1603004
  Open for rent and worship Luang Pho Ruay amulet, Kathin model, 2015, black copper material, Tako temple, Phra Nakhon Si Ayutthaya province.
  Version Kathin 2015
  Category Father
  Monk Name Phra Mongkolsitthachan (Luang Por Ruai Pasatiko)
  Temple/Foundation Tako Temple
  Price
  NKRT1603003
  Post
  2016-03-12 00:00:09
  Visitor : 16803
  Rent > NKRT1603003
  Open for rent to worship Phra Somdet, broken texture, ivory pattern, 122 year memorial model, Rakhang Kositaram Temple Bangkok
  Version Memorial 122 years
  Category Father
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Rakang Kositaram
  Price
  NKRT1603002
  Post
  2016-03-12 00:00:09
  Visitor : 16596
  Rent > NKRT1603002
  Open for rent to worship Phra Somdej Phra Buddhachan (To Phrom Rangsi) 122th Anniversary Model of Wat Rakhang Kositaram Bangkok
  Version Memorial 122 years
  Category Father
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Rakang Kositaram
  Price
  NKRT1603001
  Post
  2016-03-12 00:00:09
  Visitor : 21225
  Rent > NKRT1603001
  Open for rent and worship Phra Phang Phra Kan, Generation 2, Nakhon Si Thammarat Province
  Version Season 2
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Blessed Place Unknown
  Price
    / 1

  โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ