เพิ่มเพื่อน 女人的雕像招手很多快乐 - 24小时在线预订中心。 Monday 26 February 2024 TCP/IP : 18.207.129.175 ไทย | 中文 | English
Thailand
แนะนำให้ใช้ Web Browser : Google Chrome หรือ Microsoft Edge
การเข้าใช้สิทธิ์ 電子郵件 密碼 使用時間 忘記電子郵件登錄 忘記密碼
 • 忘記密碼
 • Create Account 登記
 • 條款和政策
 • 最新出租聖物清單 轉到頁面 : 1 | | | |
  NKRT2003001
  岗位
  2020-03-01 00:00:09
  游客 : 16658
  拍卖 > NKRT2003001
  開放出租 Thao Wessuwan 硬幣 在 Thao Wirunhok 之後,高架模型,2018 年季度,Luang Pho Weera,北欖府 Homsil 寺
  Sold Out
  提升2018年季度地位
  类别 陶維蘇萬
  和尚名字 威拉神父
  寺廟/基金會 坎仙廟
  价钱 189泰銖起
  NKRT1606006
  岗位
  2016-06-01 00:00:09
  游客 : 23311
  拍卖 > NKRT1606006
  開放出租以供奉伽內甚神的頭顱 牧師祖父 Phrakru Panyawimol (Paew) 模型,向 Kru Buraphachan 59 致敬,信武里省道瑞昂寺
  Wai Kru Burapha 老師 59
  类别 象頭神
  和尚名字 牧師祖父 Phrakru Panyawimon (Paew)
  寺廟/基金會 金盞花寺
  价钱 3,799 泰銖起
  NKRT1606005
  岗位
  2016-06-01 00:00:09
  游客 : 21866
  拍卖 > NKRT1606005
  在信武里省道瑞昂寺的 Luang Pu Phra Kru Panyawimon (Paew) 的站立姿勢中開放租用和崇拜像頭神 4 臂雕像。
  Wai Kru Burapha 老師 59
  类别 象頭神
  和尚名字 牧師祖父 Phrakru Panyawimon (Paew)
  寺廟/基金會 金盞花寺
  价钱 2,799 泰銖起
  NKRT1606004
  岗位
  2016-06-01 00:00:09
  游客 : 22514
  拍卖 > NKRT1606004
  開放出租以供奉信武里省道瑞昂寺 Luang Pu Phra Kru Panyawimol (Paew) 的刀
  Wai Kru Burapha 老師 59
  类别 護身符,護身符
  和尚名字 牧師祖父 Phrakru Panyawimon (Paew)
  寺廟/基金會 金盞花寺
  价钱 1,299 泰銖起
  NKRT1606003
  岗位
  2016-06-01 00:00:09
  游客 : 20996
  拍卖 > NKRT1606003
  開放出租,供奉,雕花木虎 Phrakru Panyawimol (Paew) 牧師祖父,信武里府 Daoruang 寺
  Wai Kru Burapha 老師 59
  类别 護身符,護身符
  和尚名字 牧師祖父 Phrakru Panyawimon (Paew)
  寺廟/基金會 金盞花寺
  价钱 329 泰銖起
  NKRT1606002
  岗位
  2016-06-01 00:00:09
  游客 : 20297
  拍卖 > NKRT1606002
  開放供出租供奉念珠項鍊 108 Phrakru Panyawimol (Paew) 牧師祖父,信武里府 Daoruang 寺
  Wai Kru Burapha 老師 59
  类别 護身符,護身符
  和尚名字 牧師祖父 Phrakru Panyawimon (Paew)
  寺廟/基金會 金盞花寺
  价钱 259 泰銖起
  NKRT1606001
  岗位
  2016-06-01 00:00:09
  游客 : 24147
  拍卖 > NKRT1606001
  2006年,那空是貪瑪叻府,2006年第2代八頭那伽婆羅菩薩(桑佩先生)開放供奉供奉
  第2季
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 福地不明
  价钱 4,290 泰銖起
  NKRT1605010
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 22616
  拍卖 > NKRT1605010
  開放供出租供奉帕天王菩薩, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  rich man
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Kla Chum基金會基金
  价钱 499泰銖起
  NKRT1605009
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 20825
  拍卖 > NKRT1605009
  開放供出租供奉帕天王菩薩, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  rich man
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Kla Chum基金會基金
  价钱 499泰銖起
  NKRT1605008
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 19907
  拍卖 > NKRT1605008
  開放供出租供奉帕天王菩薩, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  rich man
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Kla Chum基金會基金
  价钱 499泰銖起
  NKRT1605007
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 18097
  拍卖 > NKRT1605007
  開放供出租供奉帕天王菩薩, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  rich man
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Kla Chum基金會基金
  价钱 499泰銖起
  NKRT1605006
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 16051
  拍卖 > NKRT1605006
  開放供出租供奉帕天王菩薩, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  rich man
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Kla Chum基金會基金
  价钱 499泰銖起
  NKRT1605005
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 16469
  拍卖 > NKRT1605005
  開放出租供奉糖粉佛牌 菩薩菩薩,Jatukham,Ramthep,超級富豪模型,有利可圖,Kanchanaram Temple,Nakhon Si Thammarat Province
  最富有的人是有利可圖的
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 坎查那蘭寺
  价钱 399泰銖起
  NKRT1605004
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 15973
  拍卖 > NKRT1605004
  開放出租供奉糖粉佛牌 菩薩菩薩,Jatukham,Ramthep,超級富豪模型,有利可圖,Kanchanaram Temple,Nakhon Si Thammarat Province
  最富有的人是有利可圖的
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 坎查那蘭寺
  价钱 399泰銖起
  NKRT1605003
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 15442
  拍卖 > NKRT1605003
  開放出租供奉糖粉佛牌 菩薩菩薩,Jatukham,Ramthep,超級富豪模型,有利可圖,Kanchanaram Temple,Nakhon Si Thammarat Province
  最富有的人是有利可圖的
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 坎查那蘭寺
  价钱 399泰銖起
  NKRT1605002
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 14193
  拍卖 > NKRT1605002
  開放出租供奉糖粉佛牌 菩薩菩薩,Jatukham,Ramthep,超級富豪模型,有利可圖,Kanchanaram Temple,Nakhon Si Thammarat Province
  最富有的人是有利可圖的
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 坎查那蘭寺
  价钱 399泰銖起
  NKRT1605001
  岗位
  2016-05-01 00:00:09
  游客 : 14282
  拍卖 > NKRT1605001
  開放出租供奉糖粉佛牌 菩薩菩薩,Jatukham,Ramthep,超級富豪模型,有利可圖,Kanchanaram Temple,Nakhon Si Thammarat Province
  最富有的人是有利可圖的
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 坎查那蘭寺
  价钱 399泰銖起
  NKRT1604010
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 14047
  拍卖 > NKRT1604010
  開放出租供奉糖粉佛牌 菩薩菩薩,Jatukham,Ramthep,超級富豪模型,有利可圖,Kanchanaram Temple,Nakhon Si Thammarat Province
  最富有的人是有利可圖的
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 坎查那蘭寺
  价钱 399泰銖起
  NKRT1604009
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 13078
  拍卖 > NKRT1604009
  開放出租供奉糖粉佛牌 Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  億萬富翁國王 50
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 班牙寺
  价钱 699泰銖起
  NKRT1604008
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 13060
  拍卖 > NKRT1604008
  開放出租供奉糖粉佛牌 Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  億萬富翁國王 50
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 班牙寺
  价钱 699泰銖起
  NKRT1604007
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 12009
  拍卖 > NKRT1604007
  開放出租供奉糖粉佛牌 Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  億萬富翁國王 50
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 班牙寺
  价钱 699泰銖起
  NKRT1604006
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 12912
  拍卖 > NKRT1604006
  銀匣、藥、錢幣、禮方、雞蛋、佛寺童子
  收到錢
  类别 護身符
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 寶塔寺
  价钱 599 泰銖起
  NKRT1604005
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 14539
  拍卖 > NKRT1604005
  銀匣、藥、鑾普雙幣、一隻雞
  Luang Pu Suang 抱著一隻雞
  类别 瑯普
  和尚名字 龍普桑
  寺廟/基金會 Wat Phu Pa Pang Plan Sai
  价钱 599 泰銖起
  NKRT1604004
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 10382
  拍卖 > NKRT1604004
  銀匣、藥、浮符、鑾普雙、父親致富,第 2 季
  第 2 季父親致富
  类别 瑯普
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 福地不明
  价钱 599 泰銖起
  NKRT1604003
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 11756
  拍卖 > NKRT1604003
  銀棺。 Mughalin Maha Phokhasap 模型 帕那空是大城府
  莫臥兒瑪哈普薩普
  类别 帕克林
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Phra Maha Mongkhon Buddhanimit Avalokitesvara Foundation (Kan Yin Bodhisattva)
  价钱 899 泰銖起
  NKRT1604002
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 12590
  拍卖 > NKRT1604002
  帶藥銀棺,Luang Por Sothon 硬幣 北柳府 Sothon Wararam Worawihan 寺 241 週年
  從水中召喚241年
  类别 護身符
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Sothon Wararam Worawihan
  价钱 599 泰銖起
  NKRT1604001
  岗位
  2016-04-01 00:00:09
  游客 : 12661
  拍卖 > NKRT1604001
  銀棺,琺瑯,Chao Pho Heng Jia 硬幣,成功的姿勢,200 週年紀念模型,Wat Traimit Wittayaram Worawihan 曼谷
  200 週年紀念版
  类别 護身符
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Traimit Wittayaram Worawihan
  价钱 599 泰銖起
  NKRT1603010
  岗位
  2016-03-20 00:00:09
  游客 : 12537
  拍卖 > NKRT1603010
  銀殼 Muang Phuttakom Khao Or 模型 博他崙府考或巫師辦公室
  Phutthakom City Pillar, Khao Or
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 考或魔法師辦公室
  价钱 599 泰銖起
  NKRT1603009
  岗位
  2016-03-20 00:00:09
  游客 : 12281
  拍卖 > NKRT1603009
  銀棺,醫藥,Jatukam Ramathep 硬幣 Muang Phuttakom Khao Or 模型 博他崙府考或巫師辦公室
  Phutthakom City Pillar, Khao Or
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 考或魔法師辦公室
  价钱 599 泰銖起
  NKRT1603008
  岗位
  2016-03-20 00:00:09
  游客 : 11789
  拍卖 > NKRT1603008
  銀棺,Jatukam Ramathep 硬幣,9 輪,9 儀式,108 先生 Khun Phan
  Lak Muang 特別版
  类别 扎圖罕拉姆貼
  和尚名字 未知
  寺廟/基金會 Wat Na Phra Borommathat
  价钱 479 泰銖起
  NKRT1603007
  岗位
  2016-03-20 00:00:09
  游客 : 10892